Selecteer een pagina

Together we are one

Privacyverklaring Twinflamecoach Linda

Twinflamecoach Linda met als eigenaar Linda de Meij, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Twinflamecoach Linda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Twinflamecoach Linda (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Twinflamecoach Linda verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Overige gegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op mijn website, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Bankrekeningnummer.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Twinflamecoach Linda verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of je aan te melden voor de nieuwsbrief. Twinflamecoach Linda verwerkt je persoonsgegevens op grond van de toestemming die je hebt gegeven of op grond van een overeenkomst welke je met Twinflamecoach Linda hebt gesloten.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Twinflamecoach Linda verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en/of diensten bij je te kunnen leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Twinflamecoach Linda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar. 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Twinflamecoach Linda verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Twinflamecoach Linda gebruikt functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Twinflamecoach Linda;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Twinflamecoach Linda een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Twinflamecoach Linda van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar lindademey@hotmail.com. Twinflamecoach Linda reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op je verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Twinflamecoach Linda neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.